Práce na zkrácený úvazek se projeví nižším starobním důchodem
28. 09. 2017

Práce na zkrácený úvazek se projeví nižším starobním důchodem

Obliba práce na částečný úvazek vzrůstá. Této možnosti využívají například lidé, kteří chtějí věnovat více času rodině, nebo studenti, kteří potřebují najít rovnováhu mezi studiem a výdělkem. Je však třeba být obezřetní. Zkrácený úvazek se totiž později projeví při výpočtu výše starobního důchodu.

Z čeho se vlastně počítá výše důchodu? Rozhodujícím faktorem je skutečnost, zda v příslušném období odváděl poplatník sociální pojištění, či jej za něj odváděl zaměstnavatel. Částka se dále vypočítává podle výše jeho mzdy.

Na co ještě se lidé pracující na zkrácený úvazek musí připravit?

 

Možnost či nárok na práci na zkrácený úvazek

Požádá-li o práci na zkrácený úvazek osoba pečující o dítě mladší patnácti let nebo těhotná žena, musí jim zaměstnavatel ze zákona vyjít vstříc. Takovou žádost může zaměstnavatel odmítnout pouze ze závažných důvodů, které vyhovění brání. Zákon přesně neurčuje, o jaké překážky se jedná, ale vymiňuje si jejich prokázání.

K práci na částečný úvazek většinou dochází na základě vzájemné dohody mezi oběma stranami, tedy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 

Přesčasy se nepočítají úměrně výši úvazku

Odpracuje-li zaměstnanec se sníženým úvazkem více hodin, než určuje rámec jeho pracovní smlouvy, nemusí se hned jednat o přesčas. Ten se totiž počítá až po přesažení stanovené týdenní pracovní doby, která se pohybuje okolo 40 hodin.

Za rozdílové hodiny pod rámec týdenní pracovní doby dostane zaměstnanec pouze mzdu.

 

Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním

Povinnost odvodu zdravotního pojištění padá vždy na zaměstnavatele. 9 procent z hrubé mzdy platí ze svého, 4,5 procenta pak bere zaměstnanci.

Dosahuje-li příjem zaměstnance alespoň výše minimální mzdy, což se v roce 2017 rovná částce 11 tisíc korun, odvádí se pojištění podle zákona. Je-li mzda zaměstnance nižší, nežli výše minimální mzdy, dopočítává se částka do výše životního minima. Zaměstnanec tak má vyšší odvody, neboť tento dopočet probíhá výhradně na straně zaměstnance.

U sociálního pojištění se platba záloh odvádí vždy ze skutečné mzdy. Odvody činí 31,5 procent z hrubé mzdy, z nichž  6,5 procenta hradí zaměstnanec a zaměstnavatel zbývajících 25 procent.

 

Počet odpracovaných dnů v týdnu má vliv na délku dovolené

Zaměstnanci se zkráceným úvazkem mají nárok na čtyři týdny dovolené, stejně jako lidé s plným úvazkem. Mají však k dovolené k dispozici počet dnů, odvíjející se od délky jejich pracovního týdne.

Funguje zde tedy přímá úměra. Kratší pracovní týden znamená méně dnů dovolené za každý ze čtyř týdnů volna, na které má zaměstnanec nárok.Drahoslav Feit
Autor: Drahoslav Feit

O mně

Dorý den Vážení návštěvníci tohoto webu.

Ať už Vás sem přivádí cokoliv, jedno je jasné. Vaše budoucnost Vám není lhostejná.

 

Jako poradce pracuji od roku 2008 :

Průzkumy ukazují, že až 80% lidí se v průběhu života setká s určitými finančními problémy. Asi Vás teď překvapí, že ve většině případů není problém v tom, že by lidé málo vydělávali , ale chyba je ve špatném zacházení a hospodaření s penězi.

 

Tento web Vám pomůže vyznat se ve složitém světě finančních produktů.

 

Stačí si přečíst několik článků na tomto webu a uvidíte, že základní přehled se Vám dostane pod kůži velmi rychle. Žádný "finanční poradce" pak nebude mít šanci Vás jakkoli obalamutit.

 Profese finančního poradenství v ČR utrpěla mnoho šrámů. Hlavní příčinou je zejména její nedostatečná regulace. Této profesi se v dnešní době věnuje celá řada rádoby "odborníků", kteří vědomě či z neznalosti prodávají nevhodné nebo špatně nastavené finanční produkty.

Ptáte se jak se bránit ? Posuzujte své poradce podle toho, jak přemýšlí o Vašich penězích. V praxi je samozřejmě velmi obtížné toto zjistit předem , ale právě kvůli tomu je zde tento web. Všechny rady a doporučení, které zde najdete, jsou vyzkoušené v praxi a mají svůj základ v logickém přemýšlení o životě a penězích.

 

Pokud jste dočetli až sem, máte můj obdiv a děkuji Vám. Pokud Vás cokoliv dalšího zajímá, využijte kontaktů na tomto webu. Rád se s Vámi sejdu u kávy.

 

Drahoslav Feit

Stáhněte si zdarma

Pět užitečných tipů pro vaši peněženku

zpracováním osobních údajů

Stáhněte si zdarma

Pět užitečných tipů pro vaši peněženku

zpracováním osobních údajů